Hrvatsko glazbeno društvo"Zvijezda Danica" svrstava se među najstarija kulturno-umjetnička društva u Hrvatskoj. To potvrđuje činjenica da je njen rad bio gotovo neprekidan od samog osnutka, tj. od davne 1894. godine, zahvaljujući velikom doprinosu ljudi koji su Zbor vodili i koji su u njemu pjevali.

Za cjelokupan glazbeni život i početak glazbenog djelovanja Društva zaslužan je sam osnivač i prvi dirigent Ivan Jakovčić Hijacintov, kako po organizatorskoj i stručnoj sposobnosti, tako i po ljubavi za glazbu, koju je znao ulijevati u srca članovima Zbora.
Naraštaji su od te davne 1894.godine, a i prije, uporno njegovali domaći kanat, koji je i velikan hrvatske glazbene baštine Ivan pl. Zajc znao cijeniti, te 1911. godine posvetio "Zvijezdi Danici" "Poputnicu" na tekst Augusta Haram-bašića. Poputnica je postala himna Društva.

Nakon smrti maestra Ivana Jakovčića Hijacintova (1925.g.), njegov rad je nastavio Ivan Jakovčić Antonov, također vrstan orguljaš, član glazbe i tamburaškog društva, koji se posebno zauzimao za zborno pjevanje. Pod njegovim ravnanjem rad Zbora se manifestirao redovitim koncertima u mjestu i okolici. Zbor je nastupao na mno-gim priredbama i dobio brojna priznanja i nagrade.
Ni za vrijeme 2. svjetskog rata rad Društva nije u pot-punosti zamro, već se čuje pjesma ženskog dijela zbora. Nakon oslobođenja zemlje, u oslobođenoj Istri i Primorju Zbor izvodi niz uspjelih koncerata, promičući domaću glazbu i pjevajući skladbe istarske ljestvice Ivana Mate-tića Ronjgova i Slavka Zlatića.
Nakon smrti Ivana Jakovčića Antonova nasljeđuje ga također vrsni orguljaš Stanko Gudac Rokov, do dolaska dr. Vinka Kalačića, koji je zbor vodio do 1968. godine, kada ga pruzima maestro Anton Corel.
Najzaslužniji za osnivanje Limene glazbe je Davor Kačić. Djelovala je 30 godina zahvaljujući stručnom i požrtvovnom radu njena kapelnika Ivana Mikulčića. Rad u glazbi razvijao je glazbenu naobrazbu najmlađih Kraljevičana. Njegov rad u glazbi nastavlja Anton Corel pa Miroslav Fajdetić.

Procvat likovne sekcije omeđuje razdoblje šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog stoljeća. Njeni su osnivači prof. Josip Blažina (ujedno i umjetnički voditelj), ing. Zvonko Kokotović i Josip Violić. Značajan segment aktivnosti Društva predstavlja rad dramskih grupa, koje su svaka u svom razdoblju djelovale vrlo uspješno. Posljednja "Čakavska scena" održala se do devedesetih godina prošlog stoljeća, njegujući i afirmirajući domaću pisanu riječ, a naročito čakavski govorni izraz, u čemu najveću zaslugu ima pjesnikinja našeg kraja Ružica Tralić Divković.

Maestro Davorin Hauptfeld umjetničkim radom obilježio je razdoblje od sedamdesetih do polovice osam-desetih godina. Pod njegovim ravnanjem Zbor je dobio brojna priznanja diljem Istre i Hrvatskog primorja. Poslije maestra Davorina Hauptfelda, 1986. godine, izmjenjuju se još dva umjetnička voditelja pjevačkog zbora i to Mladen Žmak i Miroslav Fajdetić. Svaki od njih vodi Zbor oko dvije godine.

Od 1990. godine na kormilu Zbora je mlađi predstavnik glazbenog izražaja, Ivica Frleta, koji u repertoar vraća duhovnu glazbu. Ponovnim pristupom duhovnoj glazbi Zbor zaslužuje posebnu audijenciju kod Svetog Oca Ivana Pavla II. u Rimu 1992. godine. Maesrto Ivica Frleta uključuje Zbor u program "Ljetnih priredbi" otoka Krka.

U svom davnom, tihom glazbenom milozvučju, dok su davali sebi oduška nad mukotrpnom svakidašnjicom, generacije su utabale put organiziranom zbornom pjevanju "Zvijezde Danice", koje je, eto potrajalo do današnjih dana. Učinili su da naša Kraljevica u svojim njedrima posjeduje kulturni kapital neprocjenjene vrijednosti. Ujedno su nas zadužili da s istim žarom nastavimo njihove težnje i njima u čast i slavu, najozbiljnije pripremamo tlo za nova dostignuća "Zvijezde Danice", kako bismo je proslavili širom čitavog glazbenog svijeta i u 21. stoljeću.