Chorwackie Stowarzyszenie Muzyczne "Zvijezda Danica" ("Jutrzenka) należy do najstarszych stowar-zyszeń kulturalno-artystycznych w Chorwacji. Działa prawie bez przerwy od samego założenia,to jest od dawnego 1894 roku, dzięki wielkiemu wkładowi pracy osób, które chór prowadziły i w nim śpiewały.
Za całokształt obrazu muzycznego Stowarzyszenia, w pierwszych latach jego działalności, najbardziej zasłużony jest sam założyciel i pierwszy dyrygent Ivan Jakovčić Hijacintov, przede wszystkim jako organizator i znakomity muzyk, który swoje umiłowanie sztuki muzycznej umiał przelać w serca członków chóru.
Całe pokolenia, począwszy od ówczesnego roku 1894‚ ale i wcześniej, pielęgnowały miejscowy melos, który wysoko cenił także jeden z najwybitniejszych kompozytorów chorwackich Ivan Zajc, a w dowód tego w roku 1911 poświęcił chórowi "Zvijezda Danica" kompozycję "Poputnica" ("Marsz") do tekstu wybitnego poety chorwackiego Augusta Harambašicia. "Poputnica" stała się hymnem Stowarzyszenia.

Po śmierci maestra Ivana Jakovčića Hijacintova (w roku 1925), jego działalność kontynuował Ivan jakovčić Antonov, równie doskonały organista, członek orkiestry i zespołu tamburica (rodzaj mandoliny), który szczególną wagę przykładał do śpiewu w chórze. Pod jego dyrygenturą pracę chóru charakteryzują systematyczne koncerty w mieście i okolicy. Chór występował na licznych imprezach i otrzymał wiele odznaczeń i nagród.
W okresie II wojny światowej działalność Stowarzyszenia jednak nie zamarła całkowicie, zachowała się wtedy żeńska część chóru. Po wyzwoleniu się kraju, w wolnej Istrii i na Przymorzu Chorwackim chór odbywa szereg udanych koncertów, promując miejscowy melos i śpiewając utwory istryjskich kompozytorów, Ivana Matetića Ronjgova i Slavka Zlatića.

Po śmierci Ivana Jakovčića Antonova chór przejmuje równie wybitny organista Stanko Gudac Rokov, aż do objęcia go przez dr Vinka Kalačića, który prowadził chór do roku 1968, kiedy to miejsce chórmistrza obejmuje maestro Anton Corel.
Największy wkład i zasługi w organizację orkiestry dętej wniósł Davor Kačić. Orkiestra działała przez 30 lat dzięki fachowej i ofiarnej pracy jej dyrygenta Ivana Mikulčića. Jego działalność muzyczna miała duży wpływ na kształcenie się w tej dziedzinie młodych mieszkańców Kraljevicy. Po nim przejmują Stowarzyszenie Anton Corel i następnie Miroslav Fajdetić.
Rozkwit działalności sekcji artystycznej przypada na okres lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. Jej założycielami byli: prof. Josip Blažina (jednocześnie jej kierownik artystyczny), inż. Zvonko Kokotović i Josip Violić.
Ważny segment aktywności Stowarzyszenia stanowi działalność grup dramatycznych, które w poszczególnych okresach, każda oddzielnie, osiągnęły duże sukcesy. Ostatnia z nich, “Czakawska scena”, utrzymała się do dziewięćdziesiątych lat ubiegłego wieku, pielęgnując i afirmując miejscowe słowo pisane, zaś szczególnie czakawski dialekt, w czym największe zasługi ma poetka Ružica Tralić Divković, pochodząca z tego regionu.
Wybitna działalność artystyczna maestra Davorina Hauptfelda obejmuje okres od lat siedemdziesiątych do połowy lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. Pod jego dyrygenturą chór zdobył liczne odznaczenia i wyrazy uznania w Istrii i na Przymorzu Chorwackim.
Po maestro Davorinie Hauptfeldzie, w roku 1986, przez chór przewija się jeszcze dwóch kierowników artystycznych. Są to: Mladen Žmak i Miroslav Fajdetić. Każdy z nich prowadził chór przez około dwa lata.
W roku 1990 kierownictwo chóru objął młody przedstawiciel świata muzycznego, Ivica Frleta, który do repertuaru ponownie wprowadza muzykę religijną. Powrót do muzyki sakralnej związany był z niezapomnianym występem chóru na specjalnej audiencji u Ojca Świętego Jana Pawła II w Rzymie, w roku 1992. Maestro Ivica Frleta jako pierwszy występuje z chórem także na festiwalu ”Letnie imprezy” na pobliskiej wyspie Krk.
W swoim dawnym, cichym śpiewie i muzykowaniu, kiedy to do muzyki uciekano po ciężkiej codziennej pracy, generacje utarły drogę do zorganizowanego śpiewu chóralnego "Zvijezda Danica", który dotrwał aż do chwili obecnej. Dzięki nim nasza Kraljevica posiada nieocenionej wartości dziedzictwo i kapitał kulturalny. Jednocześnie zostawili nam obowiązek, abyśmy tak samo gorliwie kontynuowali ich dążenia i na ich cześć przygotowali teren na następne osiągnięcia chóru "Zvijezda danica", by zdobywał sławę w świecie muzycznym także w XXI wieku.