Članovi

Članom HGD "Zvijezda Danica" može postati svaki državljanin RH, koji prihvaća svrhu, njene ciljeve i zadaće. HGD "Zvijezda Danica" ima redovite, počasne, podupiruće i nominalne članove.

Nominalni član je osoba mlađa od 18 godina. Dužnosti redovitih članova HGD "Zvijezda Danica" jesu:
- aktivno sudjelovati u ostvarenju ciljeva i svrhe HGD
- savjesno izvršavati zadaće
- čuvati imovinu HGD
- štititi ugled HGD
- redovito plaćati članarinu

Članovi HGD "Zvijezda Danica" ostvaruju određena prava.
Izdvojit ćemo neka:
- mogu birati i biti izabrani u tijela HGD
- sudjeluju u aktivnostima HGD
- imaju pravo dobiti člansku iskaznicu
- imaju pravo nositi odoru i druga obilježja HGD, u za to predviđenim prigodama - imaju počast pri ukopu.

DIRIGENT I ZBOROVOĐA:

Helga Dukarić Dangubić 

Ivica Frleta - In memoriam

PREDSJEDNIŠTVO:

Dubravka Poljanšek - predsjednica
Jelena Kalc - dopredsjednica
Mario Jurčić - tajnik

NADZORNI ODBOR:
Paula Žurga - predsjednica
Mirjana Marušić - član
Zdenka Rodin - član

UPRAVNI ODBOR:
Alan Crnković
Štefica Topić
Helga Dukarić Dangubić
Veronika Kašić
Boris Poljanšek
Tomislav Čandrlić
Katica Gudac

OSTALI ČLANOVI