U sklopu HGD-a "Zvijezda Danica" djelovala je sekcija dječjeg zbora u razdoblju od 2002.-2016. g.

Nadamo se da će jednom u budućnosti ova sekcija opet zaživjeti u sklopu Društva, jer "na mlađima svijet ostaje".