U svojoj povijesti zbor bilježi višestruke nastupe na :

 •   Festivalima pjevačkih zborova Hrvatskog primorja
 •   Smotrama hrvatskih pjevačkih zborova u Zadru
 •   Smotrama radničkog kulturnog stvaralaštva
 •   Matetićevim danima
 •   Zajčevim danima
 •   Audijenciji kod Svetog Oca u Vatikanu (1992. i 2006.)
 •   Danima Leopolda Mandića u Padovi.
 •   Smotrama «Naš kanat je lip» u Poreču
 •   Manifestaciji «Ljetne priredbe» Otoka Krka (od 1991.)
 •   Manifestaciji «Kraljevačko leto» ( od 1991.)
 •   Međunarodnom adventskom festivalu u Pragu (2000. i 2001.)
 •   Gostovanju u Krakowu i Wadovicama (2005.)
 •   Koncertima u bazilikama Sv. Kuzma i Damjana, Sv. Jeronima i Sv. Petra u Rimu (2006.)